Ponad 700 milionów mieszkańców Europy skupionych jest w kilkuset grupach narodowościowych i etnicznych. Dodatkowo przeszło 47 milionów osób zamieszkujących Europę to imigranci z innych części świata. Czyni to obszar europejski olbrzymim tyglem kulturowym i językowym. Nie jest to jednak wyłącznie problem, zwłaszcza o charakterze społecznym, ale przede wszystkim jest to szansa na stworzenie społeczności o niespotykanej różnorodności kulturowej i językowej. Jest to swoisty europejski skarb kulturowy, który należy pielęgnować poprzez wspieranie owej różnorodności przede wszystkim u podstaw, w warstwie społecznej: poprzez wspieranie rodzin, zwłaszcza wielokulturowych, oraz komunikacyjnej: wspierając wielojęzyczność dzieci.Zapraszamy Państwa na konferencję szkoleniową, wieńczącą projekt RODZINY WIELOJĘZYCZNE.


Dla kogo jest konferencja?

Jaki jest cel konferencji?

Jaka jest istota konferencji?

Oprócz zapoznania z pakietem będącym wynikiem projektu RODZINY WIELOJĘZYCZNE, na konferencji odbędą się liczne warsztaty dotyczące wsparcia rodzin oraz pracy z dziećmi wielojęzycznymi. Będzie też czas na zapoznanie z tym, co mają do powiedzenia w tej sprawie światowe autorytety, a także na dyskusję nad problematyką wychowywania dzieci w środowisku wielojęzycznym.

Więcej informacji o projekcie: www.multilingual-families.eu Zapraszamy!