MIEJSCE I DATA:


Łódź, Polska – 5 listopada 2014 r. (godz. 10:00 - 15:00)
Społeczna Akademia Nauk, Łódź, ul. Kilińskiego 98, aula A3.

 

KOSZTY:


Udział w konferencji i sesjach warsztatowych jest bezpłatny.
Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

DODATKOWA KORZYŚĆ:


Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.

 

PROGRAM:


pobierz

 

JĘZYKI:


Wystąpienia partnerów z Czech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec będą tłumaczone na język polski.